# PRODUCT INFO.
COLOR / 크림, 블루, 블랙
SIZE / S, M
세련되고 페미닌한 무드가 매력적인 와이드 팬츠입니다.
뒷 밴딩처리로 편안한 착용감은 물론
와루즈한 핏감으로 체형보정에 좋습니다.

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#